logo CaMPDB: Calpain for Modulatory Proteolysis Database

Search

Results for SB0005 SB0015 SB0017 SB0036 SB0036 SB0037 SB0037 SB0045 SB0050 SB0054 SB0068 SB0074 SB0074 SB0080 SB0087 SB0093 SB0093 SB0093 SB0093  ...... 13 Entries (13 Hits)
1. SB0080:Crystallin, [beta]A4

Entrez Protein:NP_113877 / Swissprot:P56374
Show Detail (1 Hit)

2. SB0054:Glucagon

Entrez Protein:NP_036839 / Swissprot:P06883
Show Detail (1 Hit)

3. SB0015:Ryanodine receptor

Entrez Protein:CAA33279 / Swissprot:P11716
Show Detail (1 Hit)

4. SB0036:[alpha]-Synuclein

Entrez Protein:NP_000336 / Swissprot:P37840
Show Detail (1 Hit)

5. SB0093:Amphiphysin I

Entrez Protein:P49418 / Swissprot:P49418
Show Detail (1 Hit)

6. SB0005:[beta]-II-spectrin, non-erythrocytic 1 isoform 1

Entrez Protein:NP_003119 / Swissprot:Q01082
Show Detail (1 Hit)

7. SB0017:CAPNS1, 30K, Calpain regulatory subunit

Entrez Protein:BAA22638 / Swissprot:O42134
Show Detail (1 Hit)

8. SB0037:Vimentin

Entrez Protein:NP_035831 / Swissprot:P20152
Show Detail (1 Hit)

9. SB0045:MBP, Myelin basic protein

Entrez Protein:P02687 / Swissprot:P02687
Show Detail (1 Hit)

10. SB0074:CAPN3, p94, calpain-3

Entrez Protein:NP_001075528 / Swissprot:Q9XSJ3
Show Detail (1 Hit)

11. SB0050:EGFR, ErbB-1, Epidermal growth factor receptor

Entrez Protein:NP_005219 / Swissprot:P00533
Show Detail (1 Hit)

12. SB0068:Crystallin, [beta]B3

Entrez Protein:NP_776952 / Swissprot:P19141
Show Detail (1 Hit)

13. SB0087:Histone H3.2

Entrez Protein:XP_876553 / Swissprot:P84227
Show Detail (1 Hit)